ועדות על פי חוק

ילדים בעלי צרכים מיוחדים זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. לצורך קבלת הזכאות, משרד החינוך קבע שתי ועדות סטטוטוריות:
- ועדת שילוב
- ועדת השמה

פרטים מלאים על שתי ועדות אלה ניתן לקרוא בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך הדן בוועדות על פי חוק, באתר משרד החינוך. יצרנו עבורכם קישור למסמך כדי להקל על החיפוש. מומלץ לקרוא את המסמך לעומק.

אך אם ננסה לפשט את הדברים, ילדים המקבלים זכאות לשילוב נהנים מתמיכה נוספת במסגרת החינוך הרגיל. תמיכה זו יכולה להינתן בצורה פרטנית או קבוצתית, על פי צרכי הילד. על מנת להיכלל בתכנית השילוב, יש צורך לעבור ועדת שילוב.

אם ילד קיבל תמיכה משמעותית במסגרת השילוב ועדיין אינו מצליח להשתלב בחינוך הרגיל, יהיה זכאי ללמוד במסגרת החינוך המיוחד: בגן לחינוך מיוחד, בכיתה של חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בבית ספר לחינוך מיוחד. על מנת לקבל זכאות לחינוך מיוחד, יש צורך לעבור ועדת השמה.
תת-דפים (1): תיקיית קבצים