המישור המערכתי-ארגוני

אנו נותנים שירות לכלל מוסדות החינוך המוכרים הפועלים בעיר, מגיל טרום חובה ועד לסיום התיכון, על פי "מתווה השירותים הפסיכולוגיים" כפי שהתפרסם בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. פסיכולוגים מבקרים באופן תדיר במסגרות החינוך ומעניקים קונסולטציה למנהלי בתי ספר, מנהלות גני ילדים וצוותי חינוך. בהתאם לרמת השירותים שנקבע עבור אותו מוסד חינוכי, פסיכולוגים מעורבים בקבלת ההחלטות החינוכיות הנוגעות לרווחתם ולבריאותם הנפשית של כלל התלמידים.


מהי עבודת הפסיכולוג החינוכי בגנים במישור המערכתי?
* ליווי וייעוץ לגננת האם ולצוות הגן
* סיוע לגננת במיפוי הצרכים והפנייה לגורמים המקצועיים המתאימים
* ליווי והובלה של מפגשים של צוות הגן עם הורים
* מתן מענה מערכתי למקרי חירום בעתות מלחמה ובשגרה


מהי עבודת הפסיכולוג החינוכי בבתי הספר במישור המערכתי?
* ייעוץ והכוונה למנהל ולצוותים החינוכיים
* אבחון ואיתור צרכי המסגרת, כמו גם ליווי הצוותים במציאת מענים הולמים
* בניית תכניות התערבות לתלמידים ולצוותים חינוכיים
* מתן מענה מערכתי למקרי חירום בעתות מלחמה ובשגרה
מילון מונחים
ייעוץ:

הקניית מיומנויות וידע

יישום הידע בעבודה תוך רלוונטיות לעבודת הצוות החינוכי

פיתוח ועידוד חשיבה עצמאית

 

ליווי מקצועי:

כחלק מתפיסה מערכתית, התערבות הפסיכולוג מכוונת להנעת תהליכים אישיים ובין-אישיים, ורואה את בית הספר כמוקד המפגיש בין הצוות החינוכי, ההורים והתלמידים. מטרת מפגשים אלו הינה שיפור הרווחה הנפשית של הנועצים, והם כוללים בין היתר:

יישום הלמידה החדשה בעבודה החינוכית, בשילוב ניסיון הצוות החינוכי

שיפור אקלים כיתתי ובית ספרי

הדרכות הורים