במישור הפרטני

העבודה הפרטנית של הפסיכולוג החינוכי כוללת הערכה פסיכולוגית ו/או פסיכותרפיה. ההחלטה לגבי הזהות של מקבל ההתערבות ואופי ההתערבות הפסיכולוגית (הערכה ו/או טיפול) מבוססת על צרכי הילד, על עמדת ההורים, על צרכי המסגרת החינוכית ועל מרחב היחסים שביניהם. היא נתונה לשיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג, בתיאום עם מנהל המסגרת החינוכית שהוא מלווה, על פי מדיניות השפ"ח ותכנית העבודה השנתית.

טיפול, ייעוץ והדרכה פסיכולוגיים

מגוון התערבויות פסיכולוגיות המיועדות לילדים, להורים ולמשפחות. הן כוללות טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים, אשר יכולים להיות קצרי מועד או ארוכי טווח. ההתערבויות נעשות לאורן של גישות מגוונות המקובלות מבחינה מקצועית.

הערכה פסיכולוגית

זיהוי הצרכים ומוקדי הכוח והקושי של ילדים, כחלק מהערכתם של הצרכים ההתפתחותיים וההיבטים התפקודיים של ילדים, במישור הלימודי, התנהגותי ורגשי גם יחד. ההערכה המתבצעת באופן דינמי, גם במהלך ההתערבות, ומאפשרת ניטור ובקרה על התהליך לכל אורכו עם גמישות בהתאמת דרכי ההתערבות. זהו מענה מותאם גיל, התפתחות ותרבות.