חירום לא ביטחוני

צוות השפ"ח עובר לעבודה בתצורת חירום מצומצמת, כאשר הוא נדרש להגיב למצבים קיצוניים בעלי מעגלי פגיעה מוגבלים.

דוגמאות למצבים אלה הן:

* התמודדות עם מוות: פטירה של תלמיד, הורה של תלמיד או אדם מתוך הצוות החינוכי, בעיקר אם מדובר בפטירה פתאומית.

* אירועים חריגים המתרחשים בבתי הספר או בגני הילדים, כגון פגיעות מיניות או אירועי אלימות חריפים.

אל מול אירועים אלה, מנהל השפ"ח מכריז על תצורת חירום מוגבלת ומקצה את כוח האדם המיומן, תוך ניסיון לשמור על העבודה שבשגרה.