העבודה בחירום

בזמן חירום לאומי

כאשר קיים איום לאומי, כדוגמת נפילת טילים או אסון טבע, בהינתן  האות על ידי הרשות המקומית, עובר השפ"ח לעבודה בתצורת חירום. מעבר זה כולל שינוי במתכונת העבודה כדלקמן:

- צוות השפ"ח ממשיך לתת מענה לאוכלוסיית התלמידים במסגרות (אם מתקיימים לימודים) או נותן מתוך השפ"ח תמיכה לתלמידים (אם לא מתקיימים לימודים). כל זאת, בכפוף להנחיות של מכלול חינוך.

בנוסף, צוות השפ"ח תומך במכלול אוכלוסייה ונותן עזרה ראשונה נפשית לכלל הפונים-ילדים, בני נוער ומבוגרים.

אם הרשות מחליטה לפתוח אתר דחק, צוות השפ"ח מהווה את כוח האדם הטיפולי העיקרי באתר, עם תמיכה של משרד הבריאות.

חשוב לציין כי במהלך תקופות של חירום לאומי, ניתן מענה וייעוץ 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע לכלל האוכלוסייה, אם בנוכחות פיזית ואם באמצעות מענה טלפוני.